Born to Follow

In 2023 deed Born to Follow mee aan het succesvolle programma “Battle of the Bands” en is daarmee officieel de beste Bon Jovi Tributeband van Nederland. Born to Follow brengt de muziek van Bon Jovi met een indrukwekkende show en persoonlijkheid die je terugvoert naar de jaren ’80 en ’90!

 

Grootste Hits Aller Tijden


De band haalt inspiratie uit hun beste albums als Slippery When Wet, New Jersey en Keep the Faith, waarmee ze op gepaste wijze het belangrijkste decennium van metal en mainstream hardrock eren. Born to Follow brengt het geluid en de arrangementen van het onuitputtelijke repertoire van bijna 30 jaar BON JOVI origineel live op het podium getrouw tot uitdrukking. Wereldhits die rockgeschiedenis hebben geschreven, rocknummers die qua muzikale kracht niet te verslaan zijn en ballads die bijna iedere muziekliefhebber doen smelten. Van de eerste hit “Runaway” tot deo grootste hits aller tijden zoals “You Give Love A Bad Name”, “Livin’ On A Prayer”, “Keep The Faith”, “Bed Of Roses”, “It’s My Life” of naar recentere nummers als “We Weren’t Born to Follow” en “Have A Nice Day” mis werkelijk niets op het repertoire tijdens de optredens van Born to Follow!

 

 

 

 

Trouwe Fans

 

Door veel passie, de juiste muziekinstrumenten, veel liefde voor detail en door vele succesvolle optredens te hebben gegeven, genereert deze band een steeds groter wordende kring van trouwe fans.

 

De bandnaam komt van de 1e single ‘We Weren’t Born to Follow’ van het album ‘The Circle’ uit 2009.

 

Born to Follow boeken

 

Voor meer informatie over een optreden van Born to Follow neem je eenvoudig contact op met ons. We voorzien je graag van beschikbare data en helpen je bij de boeking van Born to Follow.


 

 

Born to Follow brings the music of Bon Jovi with an impressive show and personality that launches you back to the 80’s and 90’s!

 

The band draws inspiration from their best albums such as Slippery When Wet, New Jersey and Keep the Faith, appropriately honoring the most important decade of hair metal and mainstream hard rock. Born to Follow faithfully expresses the sound and arrangements of the inexhaustible repertoire of almost 30 years of BON JOVI original live on stage.

 

The Greatest Hits of all Time

 

World hits that have written rock history, rock songs that cannot be beaten in terms of musical power and ballads that will melt almost every music lover. From the first hit “Runaway” to the greatest hits of all time such as “You Give Love A Bad Name”, “Livin’ On A Prayer”, “Keep The Faith”, “Bed Of Roses”, “It’s My Life” or to more recent songs such as “We Weren’t Born to Follow” and “Have A Nice Day” really don’t miss anything on the reportoir during the performances of Born to Follow!

 

Loyal Fans

 

Through a lot of passion, the right musical instruments, a lot of love for detail and by having given many successful performances, this band generates an ever-growing circle of loyal fans.

 

The band name comes from the 1st single ‘We Weren’t Born to Follow’ from the 2009 album ‘The Circle’.

 

Book Born to Follow

 

For more information about a performance by Born to Follow, simply contact us. We are happy to provide you with available dates and help you book Born to Follow.